Elektroansefalograflar

EEG skriningi, aEEG va miya o’limi diagnostikasi uchun 8 kanalli elektroensefalograf