Elektroretinograflar

Elektroretinograf. Elektrofiziologik tadqiqotlar uchun kompleks.