Operatsiya ichidagi neyrofiziologik monitoring (IOM)

32 kanal, intraoperativ neyrofiziologik monitoring uchun kengaytirilgan funksionallik