Elektroneuromiyograflar

Miyaning qo’zg’atilgan potentsiallarini va funktsional klaviaturasini o’rganish funktsiyasiga ega 4 kanalli elektroneuromiyograf.