Psixofiziologik va psixologik testlar

Vegetativ va hissiy reaktsiyalarni ro’yxatga olish bilan psixofiziologik va psixologik testlarni o’tkazish uchun kompyuter kompleksi